top of page

DOFINANSOWANIE UE

logotypy-eu.png

Informujemy, iż w ramach prowadzonego postępowania nr 1/2023/UtiligenRnD dokonano wyboru Wykonawcy.

Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano:

Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk

ul. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk. ​

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta złożona w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2023/UtiligenRnD. Oferta została uznana za spełniającą wszystkie wymagania dotyczące oferenta i przedmiotu oferty oraz kryteria wyboru.

W ramach postępowania wpłynęła tylko jedna oferta i tym samym otrzymała 100 pkt, ofertę złożono na kwotę: 246 000,00 PLN Brutto.

Szanowni Państwo,

W związku z realizacją projektu pt. „Opracowanie i budowa prototypowego kotła do termicznej utylizacji odpadów trudnopalnych” w ramach „μGranty B+R dla przedsiębiorstw” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 01. Komercjalizacja wiedzy, Działania 01.01. Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 01.01.01. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne”

informujemy o publikacji postępowania ofertowego na:


„Opracowanie i budowa prototypowego kotła do termicznej utylizacji odpadów trudnopalnych”


Więcej informacji znajdą Państwo w dołączonej dokumentacji poniżej:

Informujemy, że oferty w ramach niniejszego postępowania można składać do 10.02.2023 roku do godz. 12:00.

Zapytanie ofertowe opublikowano pod adresem: -https://www.utiligenrnd.com/dofinansowanie-eu
Kontakt w sprawie niniejszego postępowania pod adresem: 
utiligenrnd@gmail.com

bottom of page